ביטוח דירה

השתתפות עצמית בביטוח רעידת אדמה – נקודות שחשוב מאוד להכיר:

השתתפות עצמית בביטוח רעידת אדמה – נקודות שחשוב מאוד להכיר:

במאמר זה נסקור בפניכם את גובה השתתפות העצמית ברעידת אדמה אשר ניתן לרכוש במסגרת ביטוחי דירה. הרחבת הכיסוי לנושא רעידות