תכנון פרישה ופנסיה

האם ניתן לעבוד לאחר גיל פרישה ובמקביל לקבל פנסיה חודשית והאם זה כדאי? i-bituach

האם ניתן לעבוד לאחר גיל פרישה ובמקביל לקבל פנסיה חודשית והאם זה כדאי? i-bituach

גיל הפרישה ממקום העבודה מעוגן במסגרת חוק גיל פרישה (תשס"ד 2004) במסגרתו נקבע כי גיל הפרישה לגברים הינו 67 ואילו