מהי פוליסה תקנית לביטוח דירה ומה זה ביטוח תכולה?

מה המשמעות של הפוליסה התקנית לביטוח הדירה? כיצד זה משפיע על ביטוח הנכס שלנו? האם כל ביטוחי הדירה בישראל דומים? כל זאת ועוד בעמוד הבא:

תוכן עניינים

פוליסה תקנית לדירה

פוליסה תקנית לדירה

פוליסה לביטוח דירה הינה פוליסה תקנית שתנאיה הבסיסיים קבועים. התנאים נקבעו על ידי הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר והוא מחייב את כל חברות הביטוח ישראל לעמוד בתקן אחיד. עם זאת, חברות הביטוח רשאיות על פי התקנות להוסיף כיסויים נוספים מעבר לתנאים הקבועים בפוליסה התקנית, יחד עם זאת הן אינן רשאיות לגרוע מהתנאים שנקבעו.

כדאי לדעת כי ביולי 2015 משרד האוצר עדכן את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986. מטרת העדכון היא לשפר את הכיסוי הניתן במסגרת הפוליסה לטובת המבוטחים.

לעניין הפוליסה התקנית נקבע כי משמעה של תכולה הוא כל דבר וחפץ הנמצאים בתוך הדירה, כאשר הדברים והחפצים השונים נמצאים בבעלות, בחזקת או באחריות המבוטח או בני משפחתו. יש פריטים שונים שאינם כלולים בתכולה כגון: כלי רכב מנועיים, קרוואנים, כלי שיט, כלי טיס ותעופה, נגררים, מתכות יקרות במצב גולמי ואבני חן שאינם חלק מתכשיט, כלי נשק, בעלי חיים, תעודות ומסמכים למיניהם, שיקים, כרטיסי אשראי והגרלה, חפצים הנמצאים בגינה או בחדר מדרגות שאין מטבעם להיות מחוץ לדירה ועוד.

באופן כללי, ביטוח תכולת דירה מספק עבורכם כיסוי והגנה לתכולה שלכם מפני מגוון רחב של נזקים, כל עוד המקרה כלול בפוליסה. ראוי לציין כי בעת רכישת ביטוח תכולת דירה מחיר הפוליסה מושפע מסכום ביטוח התכולה, לכן הסכום חייב לשקף את שווי הפריטים והחפצים שלכם בדירה נכון למועד רכישת ותחילת הביטוח.

סכום הביטוח משפיע ישירות על גובה התשלום שחברת הביטוח תעניק לכם במקרה של נזק לתכולה בדירתכם. חשוב להעריך נכון ובמקצועיות את שווי החפצים האישיים, לעיתים חברת הביטוח תשלח שמאי או סוקר מטעמה כדי להעריך את שווי התכולה שלכם.

אפשר לעזור לכם?

אולי יעניין אתכם:

אפשר לעזור לכם?
דילוג לתוכן